Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуге бағытталған келесі электронды өнімдерді  әзірледі:

«Balatili.kz», порталдары;

«Qazcorpora.kz» порталдары;

  • барлық сала құжаттарының қазақша үлгісі мен қатесіз толтыру нұсқаулығы

берілген «Qujat.kz» порталы;

  • жер-су атаулары жинақталған ономастикалық «Atau.kz» базасы;
  • еліміздегі латын графикасына көшу үдерісін сүйемелдейтін «Qazlatyn.kz» (портал

және конверттер) ұлттық порталы;

  • тіл саласына қатысты өзекті ақпараттар орналастырылған «Tilalemi.kz» сайты.