Материалдық-техникалық база

 

Бейімделген ғимарат түрі

Бас оқу ғимараты – жалпы ауданы 3974 ш.м., 4 қабат.

-1 қабат-асхана мен ас үй, гардероб, тренажер залы, аспаздар зертханасы, 3 оқу шеберханасы

-2 қабат – теориялық оқыту кабинеттері, кітапхана және оқу залы, әкімшілік, бухгалтерия, АӘД кабинеті, медициналық пункт, компьютерлік сыныптар;

-3 қабат – теориялық оқыту кабинеттері, зертханалар, мұражай, компьютерлік сыныптар;

-4 қабат – теориялық оқыту кабинеттері, зертханалар.

 

Сабақтар бір ауысымда өткізіледі, 31 оқу кабинеті, 25-30 орынға есептелген.

Оның ішінде 12жалпы білім беретін пәндер кабинеттері

Оның ішінде 10арнайы пәндер кабинеттері

3 шеберхана

6зертхана

Кітапхана, абонементпен біріктірілген оқу залы және оқу қорының кітап қоймасына арналған жеке жайы бар. Кітапхана қоры 39249 дананы құрайды.

Колледж кітапханасында абонемент (12,3 ш.м.), қазақ, орыс және шетел әдебиеті қоры (94,4 ш. м.), ауданы 57,24 ш. м 21 орындық оқу залы бар, оқырмандар үшін меңгерушіге арналған жұмыс кабинетінде 4 компьютер+ 1 компьютер ұсынылған. Барлық компьютерлер 30 Мб интернетке кіру мүмкіндігімен, МФУ бар және Интернетке кіру мүмкіндігімен диапроектор бар. Кітапхананың жалпы ауданы 163,94 ш. м.

Колледжде лицензияланған медициналық кабинет бар, оқытушылар мен білім алушылардың денсаулығын сақтау үшін жағдайлар жасалған. Медициналық пункт санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес медициналық жабдықтармен және техникамен жабдықталған, онда күнделікті қабылдау және алғашқы медициналық көмек көрсету жүргізіледі. Қызметкерлер мен студенттерге медициналық қызмет көрсетуді білікті медицина қызметкерлері жүзеге асырады.

Дене шынықтыру сабақтарын өткізу үшін аудандық спорт кешендерімен шарттар жасалды, колледжде спорт секцияларының жұмысы мен сабақ ұйымдары үшін қажетті жабдықтармен жабдықталған жаттығу залы бар.

Колледж аумағы қоршаумен қоршалған. Колледж ғимаратының периметрі бойынша бейнебақылау орнатылды. Камералар саны 20, 14-Ішкі камералар, сыртқы бейнебақылау – 7 дана. Ғимараттың периметрі бойынша сыртқы электр жарығы қарастырылған. Ғимарат аудандық инженерлік желілерге (суық сумен жабдықтау, кәріз, жылыту) қосылған.

Әлеуметтік, техногендік және табиғи сипаттағы нақты және болжамды қауіп-қатерлерден қорғау үшін қауіпсіз жұмыс істеуді қамтамасыз ететін кешенді қауіпсіздік жүйесі жұмыс істейді, өйткені білім алушылар мен қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға кепілдік беретін оқу-тәрбие процесін өткізудің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз етуден гөрі маңызды міндет жоқ. Осы мақсатта автоматты өрт дабылы және бейнебақылау жүйелері жұмыс істейді.

Материалдық-техникалық базаны нығайту бойынша жұмыс мақсатты және жоспарлы түрде жүргізіледі және білім беру мекемесінің нәтижелі жұмыс істеу талаптарына сәйкес келеді. Құрылымдық бөлімшелер оқу процесінің нәтижелерін талдай отырып, материалдық-техникалық базаны кеңейтуді жоспарлайды және жылдық жоспарға енгізу үшін материалдық-техникалық ресурстарды сатып алуға өтінімдер ұсынады. Сатып алынатын оқу жабдықтары білім беру бағдарламаларын игеру үшін сатып алынады және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптарына жауап береді.

Еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес келетін ТжКБ жүйесінің білікті мамандарын даярлаудың негізгі мақсатын іске асыру үшін колледжде колледждің мақсаттары мен міндеттеріне, сондай-ақ санитарлық нормалардың, өрт қауіпсіздігінің және іске асырылатын мамандықтардың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келетін материалдық-техникалық базасы бар: оқу корпусы; асхана; спорт залы; акт залы.

 

Колледжді жабдықтау бойынша жұмыстың негізгі кезеңдері:

  1. Мамандықтар бойынша бейініне, ерекшелігіне және оқу бағдарламаларына сәйкес оқу жабдықтарын сатып алу қажеттіліктерін анықтау үшін материалдық-техникалық базаға жыл сайын талдау жүргізу.
  2. ТжКБ жүйесі үшін нормативтік құжаттарды, мамандықтар бойынша Оқу жабдықтары мен көрнекі материалдардың үлгілік тізбелерін, санитарлық-гигиеналық нормаларды, қауіпсіздік техникасы қағидаларын, үй-жайлардың әртүрлі түрлерін жарақтандыру жөніндегі ұсынымдарды және т. б. зерделеу.
  3. Оқу жабдықтары, жиһаз, Оқытудың техникалық құралдары, спорттық жабдықтар, технологиялық жабдықтар және т. б. нарығының мүмкіндіктері мен ұсыныстарын зерделеу.
  4. Бюджеттік қаржыландырудың жоспарланған көлемін анықтау.
  5. Жақын және ұзақ мерзімді перспективада колледжді дамытудың стратегиялық жоспарына материалдық-техникалық базаны жаңғыртуды енгізу.

Жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуға қажетті қажеттілікті құрылымдық бөлімшелердің басшылары айқындайды. Материалдық-техникалық базаны дамыту мәселелері директор жанындағы аппараттық кеңестерде үнемі қаралады.

Осылайша, 2020 жылы зертханалардың, шеберханалардың материалдық-техникалық базасы жаңартылды.

2022 жылы зертханалардың, шеберханалардың және арнайы пәндер кабинеттерінің материалдық-техникалық базасы жаңартылды.

 

– агрономия мамандығы

– ветеринария мамандығы

-сүт өнімдерін өндіру мамандығы

– тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы